Om oss

Jessheim Dyreklinikk ble startet i 1984. Klinikken er spesialisert på smådyr, der målsettingen er å «ha alt på et sted».

Vi kan derfor tilby fagfelt som dekker lidelser på alle smådyr. Klinikken er velutstyrt og moderne. Den er delt opp i ulike avdelinger hvor hver avdeling er spesielt utformet med tanke på ulike typer diagnostikk, behandlinger og kirurgi.

Klinikken er også den eneste klinikken på Øvre Romerike som er sertifisert av Den norske Veternærforening.

Sertifiseringsordningen er frivillig og setter betydelige krav til klinikkens behandlingstilbud og kvalitetssikringsrutiner.

For å bli sertifisert av Den norske veterinærforening (DNV) må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter.

Det stilles spesifikke krav til utstyr og fasiliteter som må finnes ved klinikken, og personalet må kunne dokumentere etterutdanning av et gitt omfang.

Klinikken får regelmessig tilsyn av DNVs Tilsynsutvalg for dyreklinikker og for å beholde sin godkjenning må klinikken vise en kontinuerlig vilje og evne til å tilpasse seg nye kvalitetskrav som gis.

TUD LOGO NY komprimert

Del på Facebook