Kristin Lajord Oppegård

Kristin Lajord Oppegård, veterinær, har bred veterinærfaglig kompetanse og arbeider spesielt med ortopedi og ortopedisk kirurgi. Hun har gjennomført etterutdanning innenfor ortopedi og ortopedisk kirurgi ved The European School for Advanced Veterinary Studies, og har i tillegg en rekke etterutdanningskurs fra ulike institusjoner og aktører innen ortopedi.  Kristin er ansvarlig for pasienter med lidelser i bevegelsessystemet. Hun utfører frakturkirurgi og artroskopi, opererer korsbåndskader, patellaluksasjoner m.m.  Hun er også godkjent utsteder av patellaattester for NKK. Kristin deltar også i klinikken 24t-akuttvakt.