Hjerteattester

Sykdom i hjertet kan ofte være genetisk betinget. Cavalier er en rase som er spesielt utsatt for klaffesykdom (myxomatøs mitral klaffesykdom). Dette kan i de fleste tilfeller avdekkes ved auskultasjon av hjertet (lytting).

For en avlsmessig fremgang hos rasen har NKK sammen med Norsk forening for veterinær kardiologi besluttet at hunder som skal benyttes i avl krever en hjerteattest ved auskultasjon.

For å få en auskultasjonsundersøkelse registrert i DogWeb, må hunden være 3 år eller eldre. Resultater kan registreres i DogWeb for hunder i alle aldre, men for å tilfredsstille krav for avlsdyr, må undersøkelsen være foretatt etter fylte 3 år.

Det er ikke bare avlshundene som bør undersøkes. Hjertestatusen til nære slektninger av en hund vil også gi en indikasjon på hvor egnet hunden er som avlsdyr.

Auskultasjonsattesten inneholder informasjon om hunden har bilyd eller ikke. Hvis bilyd er påvist, klassifiseres denne som mild, moderat eller alvorlig.

I tillegg sier attesten noe om hvor på hjertet bilyden hørtes best, og om den kan høres kontinuerlig, eller bare i enkelte deler av hjertets syklus. Hundens hjertefrekvens fremgår også av attesten.

Veterinæren registrerer resultatet av undersøkelsen direkte inn i NKKs database DogWeb.

Vår veterinær Elin Lajord Oppegård, har, grunnet sin kompetanse, avtale med NKK om å kunne skrive ut hjerteattester.