Medisinske utredninger

I dag har veterinærmedisinen blitt svært moderne. Mange sykdommer kan behandles. Om de ikke kan kureres er det ofte mye man kan gjøre for å gi dyret et godt liv videre. Vi vil hele vegen strebe etter å gi både dyr og eier en god tid sammen!

På klinikken tar vi imot alle smådyr som ikke føler seg vel. Ulike symptomer gir gjerne indikasjon på hva vi trenger å gjøre videre. Ofte vil det være behov for ytterligere diagnostikk med laboratorieprøver, billeddiagnostikk eller endoskopi. Hva som kreves avhenger av symptombilde og hva vi finner ved den kliniske undersøkelsen.
Disse utredningene er gjerne tidkrevende. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt på forhånd så vi kan sette av god nok tid til å gjøre det som trengs. Vi har ulike spesialkompetanse her på klinikken. Ved bestilling av time vil vi kunne sette deg opp til rett veterinær.