Avl

Helseforebyggende arbeid i forbindelse med avl er spesielt viktig. Vi tilbyr hos oss øyelysing, patellattester, hjerteattester og generelle helseattester. Vi utfører også gentester som skal sendes til eksternt laboratorium etter nærmere avtale.
Det er viktig at du setter deg inn i hva som kreves og anbefales av tester for ditt dyr. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med raseklubben din. Det ligger mye god informasjon på NKK sine nettsider.

Reproduksjon

Mange har behov for hjelp i forbindelse med parring. Det kan være vanskelig å estimere rett tidspunkt å parre på. Noen ganger kan selve parringen være vanskelig.
På klinikken har vi mulighet til å måle progesteron. Progesteron sammen med en celleprøve kan fortelle oss ca. tidspunkt på eggløsning og derfor gi oss et estimat på når det vil være riktig tidspunkt å parre på. Svaret får du samtidig med besøket hos oss.

Vi kan også ta inn hannhunder for vurdering av sæd eller være behjelpelige med inseminering når det trengs.

Med vår akuttvakt tilbyr vi også alltid 24-timers hjelp når det er tid for valping.