Maren Hogna

Maren Hogna er veterinær og har spesialkompetanse på hudlidelser og allergi hos hund og katt.

Hunder og katter med hudproblemer og/eller ørebetennelser trenger behandling fordi plagene ikke går over av seg selv. Kløe og sår i huden kan være svært ubehagelig, og plagene forverres ytterligere når dyret klør og slikker seg. Plagene kan bli verre med tiden, og jo raskere man tar tak i de, desto bedre er prognosen på sikt.

Hudsykdommer kan se like ut
Det finnes svært mange hudsykdommer, og på overflaten kan de se ganske like ut. Det kan derfor være vanskelig å stille en riktig diagnose uten et godt mikroskop og spesialkompetanse innen faget. Hudproblemer er ofte sammensatt, for eksempel kan det være en kombinasjon av allergi og sekundær infeksjon, noe som kompliserer utredningen.

Hudproblemer kan være vanskelige å behandle
En krem eller pillekur kan virke godt på kort sikt, men dersom ikke riktig diagnose er blitt stilt og behandlingen ikke er langsiktig, kommer hudproblemet dessverre som oftest tilbake. Det er derfor man har behov for en veterinær med spesialkompetanse innen hudlidelser. Det ønskelige er å komme til bunns i problemet, og å forsøke å gjøre noe med den underliggende årsaken til at din hund eller katt har hudproblemer.

Dersom du ønsker å lese mer om hud- og hudlidelser hos hund og katt, kan du gå inn på Maren sin hjemmeside: www.hognahud.no