OPPDATERING OM PÅGÅENDE SYKDOMSSITUASJON HOS HUND!

OPPDATERING OM DEN PÅGÅENDE SYKDOMSSITUASJONEN:
Det har det siste døgnet dukket opp flere nye sykdomstilfeller, og Veterinærinstituttet melder om at det til nå er 21 hunder som har dødd av sykdommen siden midten av august.
Beredskapsvakten i Mattilsynet har mottatt seks nye meldinger om hunder som er eller har vært syke den siste tiden, og som er interessante i det videre arbeidet for å oppklare hendelsen. To av disse hundene er døde. Disse meldingene kommer fra Nordland, Hordaland, Hedmark, Trondheim og Sørlandet. To av disse er avtalt levert til Veterinærinstituttet for obduksjon.
 
Det er for fremdeles ikke mulig å si om disse nye sykdomstilfellene kan knyttes til tidligere syke eller døde dyr. Det er per nå obdusert 3 hunder som har et fellestrekk ved funn av to bakterietyper: Clostridium perfringens og Providencia alcalifasciens. Dette er begge bakterier som kan gi diaré, men det er fremdeles usikkert hvordan de syke hundene har blitt smittet av bakteriene. Det er per. nå ikke bevist at det er snakk om noen smittsomhet mellom individer, men når det gjelder smittsomme sykdommer generelt er anbefalingen uansett å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem. Når hunder luftes bør de ikke få hilse på hundene de møter på veien eller i parken så lenge situasjonen er uavklart.
Smittevernberedskapen er på høyeste nivå i klinikken for å ta høyde for en eventuell smitte, selv om det ikke foreligger indikasjon på dette.

Hunder som viser sykdomstegn som blodig oppkast og diaré bør tas med til veterinær så raskt som mulig. Hundeeiere bør også følge gjeldende vaksineanbefalinger.

Unngå nærkontakt med andre hunder og gjør en selvstendig vurdering av om hunden din skal delta på dressurkurs, utstillinger, jaktprøver og liknende, som innebærer tettere ansamlinger av hunder inntil denne saken er avklart eller det har kommet ny informasjon. Vi ser at de fleste slike arrangementer er avlyst i regi av arrangørene den siste tiden.

Vi har per nå stor pågang på telefonen, og anbefaler at hunder med milde symptomer fortsatt kan være hjemme med skånekost og observasjon. Vi anbefaler at hunder med symptomer observeres nøye, da vi vet at sykdommen i enkelte tilfeller kan ha et veldig raskt forløp. Det er i hovedsak oppkast og diaré som er blodig som er kjennetegnene på den uavklarte sykdommen, men nedsatt allmenntilstand kan også være et tidlig tegn. Er du usikker, så ta kontakt med oss på vår akuttvakttlf.. 63 97 18 25.

På Veterinærinstituttets nettsider kan man lese mer om hva man vet så langt, og siden oppdateres så fort det kommer til ny informasjon.