Beskytt kjæledyret mot flått! – Her må du lete!

 

 

Sommeren er høysesong for flåttbitt, men det skal ikke mer enn temperaturer på over 4-5 grader før flåtten blir aktiv. Det dukker stadig opp nye flåttsorter, og det skal bare ett bitt til for å overføre kritiske sykdommer til kjæledyret.

 

Her biter flåtten:

 

 

Dyreeiere økt risiko

 

En omfattende studie fra 2018 om flått og kjæledyr viser tydelig at eiere av hund og katt utsettes for betydelig økt risiko for flått og flåttbårne infeksjoner. De må derfor gjøres oppmerksomme på viktigheten av å sjekke hele husholdningen, også sitt kjæledyr, for flått daglig, og sørge for å beskytte dyret med et effektivt flåttmiddel.1

 

Dyreeiere med hund eller katt har 1,83 ganger høyere risiko for å finne flått krypende på seg selv eller kjæledyret, og 1,5 gang høyere risiko for å finne flått som har festet seg, ifølge en undersøkelse blant nærmere 3000 husholdninger med hund og/eller katt.1

 

Denne analysen, som utforsker forholdet mellom dyrehold og eksponering for flått og flåttbårne sykdommer, viser at kjæledyr øker husholdningens risiko for bitt og sykdom hos både mennesker og dyr. 20 % av husholdningene med kjæledyr rapporterte funn av flått på dyret. 31 % fant flått som kravlet på medlemmer av husholdningen, og 19 % fant flått som hadde festet seg på et familiemedlem.

 

Flåttbårne sykdommer har en inkubasjonstid på ca. 24 timer. Det er derfor viktig å sjekke både seg selv og sitt kjæledyr for flått hele flåttsesongen.

 

Behandling mot flått:

 

Det finnes flere midler mot flått, både halsbånd, spot-on og tabletter. Det enkleste for mange er å bruke et såkalt repellerende flåttmiddel, det vil si at middelet gjør at flåtten dør og faller av dyret før den får bitt seg fast og sugd blod. Da får den heller ikke overført sykdom til kjæledyret. Slike flåttmidler finnes i form av halsbånd til både hund og katt som varer hele flåttsesongen, 7-8 måneder, eller i dråper som påføres i nakken på dyret og varer i 1 måned.

 

Repellerende midler hindrer flått, lus, mygg, fluer og lopper i å feste seg til dyret. Når parasittene ikke får bitt, reduseres risikoen for smitteoverføring betraktelig. Halsbåndene kan brukes av både hund og katt, og en garantiordning gjør at bruker får nytt halsbånd hvis det mistes eller ødelegges i løpet av sesongen. Halsbåndene har en sikkerhetsmekanisme som gjør at de løsner hvis dyret sitter fast.

 

Til hund finnes det også tabletter mot flått. Tablettene vil ikke ha en repellerende effekt, med andre ord så vil flåtten fortsatt feste seg, men dør når den suger blod. Du kan få tabletter som virker i hhv 4 uker og 12 uker.

 

Hvor biter flåtten:

 

Flått kan være vanskelig å finne på dyret, spesielt når flåtten ikke er fullt utvokst. Derfor er det viktig å vite hvor på kjæledyret de fleste flått setter seg. En kartlegging gjengitt i det engelske Vet Record1 viser at de aller fleste flått setter seg i hoderegionen, på halsen og bryst. Blant flått på hodet var de fleste ved ørene, på haken og snuten.

 

Katter ferdes over alt, og tar med seg flått til nye steder, som inn i hus og hytte. I tillegg kan flåttbitt utgjøre risiko for flåttbårne sykdommer hos både dyr og mennesker. Ett bitt er nok for å overføre sykdommer til ditt kjæledyr. Gode råd om beskyttelse av kjæledyret mot flått og andre parasitter er svært viktig.

 

 

Dyreeiere bør ha jevnlig sjekk av både seg selv og sitt kjæledyr i hele sesongen fra april til november/desember, avhengig av temperatur og hvor man bor. Flått kan være vanskelig å finne på dyret, spesielt når flåtten ikke er fullt utvokst. Derfor er det viktig å vite hvor på katten de fleste flått setter seg.

En kartlegging gjengitt i det engelske Vet Record1 viser at de aller fleste flått setter seg i hoderegionen, på halsen og bryst. Blant flått på hodet var de fleste ved ørene, på haken og snuten.

 

Kartleggingen viser at det var mange tilfeller der dyrene tok flåtten med seg inn i huset, som ble funnet på gulvet eller i møbler. De fleste flått som ble funnet i huset var befruktede og fulle hunflått som var klar til å legge egg. Studien viser at dyreeiere reduserer risiko for flåttinfeksjoner og -bitt ved å sjekke dyrene sine regelmessig.

 

Når det gjelder beskyttelse mot flått og parasitter må man gå til veterinær og få preparater som selges på apotek for å få midler som fungerer. Det nytter ikke å kjøpe slike produkter i dyrebutikker, helsekost og nett. Da vet man ikke hva man får, om det er testet eller om dyret tåler ingrediensene. Vi selger også flåttfjernere som er veldig gode dersom dyret er blitt bitt av flått.

 

 

Beskytt kjæledyret mott flåttbitt – det beskytter deg også!

 

 

1 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28631423

2 https://veterinaryrecord.bmj.com/content/182/18/514