Fransk hjerteorm

Det har i den siste tiden blitt påvist tilfeller av fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum) hos rev i Norge. Mange hundeeiere er bekymret og har spørsmål rundt denne parasitten, som kan smitte til hunder.

Hvordan smitter de?

Det er hund og rev som er hovedverten for fransk hjerteorm. Parasitten er avhengig av snegler som mellomverter for å fullføre livssyklusen sin. Sneglene infiseres ved kontakt med hunde- og reveavføring. Hunden blir smittet ved å spise/slikke på snegler som er infisert med ormelarver. Larver vandrer så fra tarmen til høyre hjertekammer og blodkar i lungene. Her vokser de til voksne ormer, ca 1,5-2 cm lange. De voksne ormene legger egg som hostes opp og svelges av dyret, hvor de til slutt ender opp i tarmen og med avføringen.

Symptomer:

Tegn på sykdom dukker tidligst opp 1-2 måneder etter infisering. Symptomene varierer i alvorlighetsgrad, alt fra ingen til hosting og pustebesvær, nedstemthet, nedsatt appetitt, blødninger fra nesen, lammelser i bakparten, hjertesvikt og kollaps. Noen hunder starter med milde symptomer som gradvis forverres. Blødninger og dannelse av blodpropper kan føre til skader i ulike organer med alvorlige symptomer.

Behandling:

Prognosen for dyret er god om man kommer til tidlig i forløpet før alvorlige kroniske følgelidelser oppstår. Hvis man har mistanke om smitte kan vi ta en avføringsprøve og sende inn for diagnostikk. Det er da nødvendig å ta prøver over 3 dager, da larvene ikke skilles ut til enhver tid.

For å unngå spredning av smitte er det viktig å plukke opp avføringen etter hunden!

Det finnes flere behandlinger mot fransk hjerteorm. Ta kontakt med oss hvis du mistenker at ditt dyr kan være smittet eller har oppholdt dere i områder hvor parasitten er utbredt. Behandlingen som gis i forbindelse med reiser til Sverige kan også kombineres med behandling mot fransk hjerteorm.