Hoggormbitt

Våren kom tidlig i år, og dessverre er hoggormseseongen allerede i full gang! Vi har fått inn flere hunder som er bitt av hoggorm den siste tiden. Her er derfor litt fakta om hoggormbitt og hva dere som eiere kan gjøre for å løse situasjonen på best mulig måte.

Rundt 30% av huggormbittene er «tørre», dvs uten giftinnsprøytning. Giften begynner å virke etter få minutter til en time, litt avhengig av bittsted og hvor mye gift som er kommet inn. Man vil kunne se en hevelse i bittområdet, altså en lokal reaksjon. Denne reaksjonen kan utvikle seg over mange timer og bli svært store. Dersom ikke symptomer er synlige i løpet av et par timer etter bittet antas det å ha vært «tørt». Hoggormgiften virker bl.a inn på immunforsvaret ved at man får en allergisk reaksjon med histaminfrigjøring, den påvirker blod- og muskelsystemet og fører til smerter, hevelser, sår, misfarging i huden og andre akutte forgiftnings- og sjokksymtpomer. Giften kan også føre til sirkulasjonsforstyrrelser og nyreskader som ses noe senere i forløpet. Det er ofte vanskelig å se bittstedet (to punktformede prikker med ca. 1 cm avstand) på dyr pga. pelsen.

Førstehjelp ved huggormbitt:

Det har tidligere blitt brukt prednisolon/ormetabletter som eier har hatt med seg i et hylster på halsbåndet til hunden, og som har blitt gitt derom eier observerer at hunden er blitt bitt. Dette er ikke en fullstendig behandling ved huggormbitt, men kan dempe betennelsesreaksjonen noe dersom det er langt til veterinær. Det viktigste er å komme seg til veterinær så fort som mulig og holde hunden mest mulig i ro, slik at giften ikke fordeles så raskt rundt i kroppen. Veterinæren vil som regel legge hunden/katten på intravenøs væskebehandling, både som en støttebehandling til dyret generelt, men også for å hjelpe nyrer og andre indre organer mot giftstoffene. Det kan være aktuelt å ta ut en blodprøve for hematologi og kjemi (lever- og nyreverdier). I enkelte alvorlige tilfeller kan det være aktuelt å gi en motgift mot giftstoffet. Denne motgiften er laget av hesteblod å kan gi en allergisk reaksjon i seg selv, og må derfor vurderes individuelt. Dersom hunden er veldig smertepåvirket gis det smertestillende behandling ved behov og antibiotika brukes i enkelte tilfeller. Hunden/katten tas inn til kontroll etter ca. 2 uker for å undersøke for senskader. Da undersøkes urinprøve og blodprøve mtp. nyreverdier samt andre avvik. Det utføres også en grundig klinisk undersøkelse med nøye auskultasjon for mulig skade på hjertet. Det er viktig å holde dyret i ro i dagene etter at den ble bitt. Enkelte må holdes i ro i opp til 4 uker og kan ha nedsatt ytelse og kondisjon i lang tid, gjerne flere måneder etter bittet.