Hold av reptiler i Norge

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-herman-s-tortoise-testudo-hermanni-image3685168Fra 15. august 2017 er det tillatt å innføre og holde reptiler i Norge. Det er kun enkelte reptilarter som er tillatt, og arter som ikke er nevnt i tabellen under er fortsatt ikke tillatt. Amfibier og ville reptiler er fortsatt ikke tillat. Tabellen viser en oversikt over hvilke arter som nå er lov i Norge, og dyr av disse artene som var i Norge før 15. august er nå blitt lovlige.

Lovlige reptilarter - tabell

 

Det er enkelte krav som skal fylles for at det aktuelle dyret er lovlig:

  • Dyret, og også dets foreldre, skal være født i fangenskap. Man har altså ikke lov til å fange og beholde ville reptiler. Dette skal det foreligge dokumentasjon på.
  • Dyret skal følges av et dokument som viser at dyret er en av de lovlige artene, og at dyret ikke er viltlevende. Dette dokumentet finner man på Mattilsynet sine sider. Dette dokumentet skal være korrekt fylt ut, både med tekst og bilde.
  • Dersom det er krav om CITES-tillatelse (se tabell) for den aktuelle arten, skal dette også foreligge.

CITES er konvensjonenBrazilian-Rainbow-Boa om internasjonal handel med truede dyrearter. At man trenger en CITES-tillatelse vil altså si at man må ha søkt miljømyndighetene i det aktuelle landet dyret er fra om en tillatelse. Denne tillatelsen kan ta noen uker å få.

Det å ha reptiler krever mye kunnskap og er et like stort ansvar som det å ha andre dyr. Reptiler har helt andre behov enn for eksempel en hund eller katt. De aller fleste av de skal kun holdes innendørs i egnede terrarier med miljøer som er tilpasset den aktuelle arten. Dersom man vurderer å skaffe seg et reptil, er det svært viktig at man har tenkt igjennom dette godt på forhånd. På den måten kan man sikre at dyret får gode leveforhold og har det bra. Man skal også vite at enkelte reptiler kan være friske smittebærere for sykdomsfremkallende bakterier, som for eksempel salmonella. Det er derfor svært viktig med god hygiene forbundet med reptiler. Veterinærer, dyrebutikker og nettsider som Norsk herpetologisk Forening kan hjelpe til med informasjon rundt hold av reptiler. Fôring med levende dyr (for eksempel mus), er fortsatt ulovlig. Fôring med levende insekter er lovlig, og er å anbefale til enkelte reptilarter.
http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-giant-day-gecko-image7906218Om man har bestemt seg for å skaffe seg et reptil, anbefaler man å skaffe dyret i Norge – enten fra dyrebutikk eller seriøse og dyktige oppdrettere. Husk at dokumentasjonen nevnt over alltid skal følge dyret for at det skal være lovlig. Man har også lov å innføre dyr fra utlandet – for mer informasjon rundt dette, anbefaler vi å sjekke Mattilsynet sine sider.
Kilder:

Mattilsynet
Folkehelseinstituttet