Klinikken er godkjent av DNV for 3 nye år!!!

DNV_godkjent_dyreklinikk_JPEG

Den norske veterinærforening har en egen godkjenningsordning for dyreklinikker: Dyreklinikk godkjent av Den norske veterinærforening.

Det er 39 klinikker i Norge som godkjent av Den Norske Veterinærforening. Jessheim Dyreklinikk ble i sommer igjen godkjent for 3 nye år, og er den eneste klinikken på Øvre Romerike som er godkjent av Den Norske Veterinærforening.

For å bli godkjent av Den norske veterinærforening må dyreklinikken foruten å ha moderne medisinsk utstyr også ha erfarne og oppdaterte veterinærer, dyrepleiere og assistenter. Det stilles strenge krav til mulighetene for diagnostikk, behandling og hygiene samt den service som tilbys dyreeierne.

HVA BETYR DET AT DENNE KLINIKKEN ER GODKJENT AV DEN NORSKE VETERINÆRFORENING?

1. Klinikken er godkjent etter spesifikke kriterier gitt av Den norske veterinærforening (DNV).

2. Disse kriteriene omfatter både faglige og bygnings-/utstyrsmessige krav.

3. Klinikken får regelmessig tilsyn (hvert 2.- 3. år) av DNVs Tilsynsutvalg for dyreklinikker.

4. For å beholde sin godkjenning må klinikken vise en kontinuerlig vilje og evne til å tilpasse seg nye kvalitetskrav som gis.

For mer informasjon om ordningen, se Den Norske Veterinærforenings hjemmesider: http://www.vetnett.no/klinikkgodkjenning