Patellaluksasjon

Patellaluksasjon er en lidelse som oftest forekommer hos små hunderaser. Det er en tilstand hvor kneskålen (patella) flytter seg til siden, i stedenfor å ligge stabilt i furen sin nederst på lårbeinet. Kneskålen kan flytte seg mot innsiden av beinet, eller mot utsiden, men innsiden er det vanligste. Mange hunderaser undersøkes for patellaluksasjon før de brukes i avl.

Tilstanden er en utviklingslidelse som etter hvert oppdages hos hunder oftest i ung alder. Det man ofte først legger merke til er at hunden hopper over noen steg med bakbeinet. Dette fordi kneskålen har flyttet seg til siden, og beinet ”låser” seg. I flere tilfeller merker man også at hunden begynner å halte, da det kan være svært smertefullt.

Patellaluksasjon graderes fra 1-4, ut i fra hvor alvorlig tilstanden er. Behandling foregår i de fleste tilfeller kirurgisk, hvor målet er å få patella til å ligge på plassen sin, uten å gli over til siden. Det er flere måter å gjøre dette på, og hvilken som passer best må avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Hovedproblemet er som regel at furen i lårbeinet hvor kneskålen ligger er for grunn. Da er det nødvendig å fordype denne furen, slik at kneskålen blir liggende dypere. I tillegg kan festet til kneskåls-ligamentet på leggbeinet være noe feilstilt, slik at man er nødt til å løsne dette festet for så å feste det igjen på et mer optimalt sted. Leddkapselen kan også være slakk, slik at man foretar en kapselplastikk for å stramme opp selve kapselen rundt leddet.

Det er viktig å operere disse hunden før lidelsen har kommet for langt. Et ledd med så mye ustabilitet som ved patellaluksasjoner får sekundære skader i form av forkalkninger, og målet er å operere disse hundene på et tidspunkt som minimerer faren for store senskader.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende patellaluksasjon og patellaattester. Etter forhandling mellom NKK og Den Norske Veterinærforening  er det per i dag kun veterinærer med godkjent spesial smådyrkompetanse som har fått avtale med NKK om utfylling av patellaattester. Vi har veterinær på klinikken som har slik godkjennelse og kan skrive ut patellaattester.

 patella